Proves d'accés a l'Escola de Música

Les proves de nivell elemental a Escola de Música no són proves reglades. Aquestes s'estableixen amb la finalitat de comprovar el nivell i ubicar de manera adequada els alumnes de nou accés als programes que ofereix el centre. Les proves, que són anuals, estan convocades pel Patronat Municipal de Música de Vila-seca i tindran lloc el dijous 7 de maig de 2020 (11h). La concreció horària de les proves s'establirà un cop finalitzat el procés de preinscripció a l'Escola de Música i la podreu consultar a la secció Inici/Informació docent.

PROVES DE LLENGUATGE MUSICAL:

- Accés a Iniciació: la prova consistirà en cantar -correctament entonada- una cançó lliurement escollida pel candidat, i el reconeixement i imitació de motius rítmics i melòdics.

- Accés a altres cursos de Nivell elemental: la prova consistirà en cantar, correctament entonada, una cançó lliurement escollida pel candidat, la lectura -rítmica i entonada- de fragments en clau de sol i clau de fa, i la lectura i interpretació d'una monorrítmia i una polirrítmia.

PROVES D'INSTRUMENT:

- Accés a cursos entre 1r Bàsic i 4t Avançat: els alumnes hauran de presentar un petit repertori representatiu d'allò que hagin estat treballant.


Data de publicació/actualització: 26 febrer 2020