Calendari acadèmic

A aquesta pàgina trobareu tota la informació referida a:

- Horaris d'assignatures col·lectives de nivell elemental i grau professional:

16-10-03 - Graella Horaris NE-GP 2016-2017.pdf

 

- Matèries optatives i distribució d'aquestes al llarg del grau professional:

QUADRE D'ASSIGNATURES PER ESPECIALITAT I CÀRREGA LECTIVA

 

- Calendari escolar 2016-2017: 

CALENDARI ESCOLAR 2016-2017

Hores assignatures col·lectives disponibles a la pàgina web: http://www.vila-secamusica.cat/.

 

- Calendari d'audicions 2016-2017:

CALENDARI D'AUDICIONS 2016-2017

 

 


Data de publicació/actualització: 12 gener 2017

Seu electrònica - Patronat Municipal de Música

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca mitjançant la qual el Patronat difon informació i presta serveis electrònicament.

És, per tant, un espai de relació amb el ciutadà. La titularitat, gestió i administració de la Seu Electrònica correspon al Patronat Municipal de Música de Vila-seca en l'exercici de les seves competències.

Contacte
+34 977 39 23 68

Fax: +34 977 39 37 67