Calendari acadèmic

A aquesta pàgina trobareu tota la informació referida a:

- Horaris d'assignatures col·lectives de nivell elemental i grau professional:

 

- Matèries optatives i distribució d'aquestes al llarg del grau professional:

QUADRE D'ASSIGNATURES PER ESPECIALITAT I CÀRREGA LECTIVA

 

- Calendari escolar 2021-2022: 

Hores assignatures col·lectives disponibles a la pàgina web: http://www.vila-secamusica.cat/.

 

- Calendari d'audicions 2019-2020:

 

 


Data de publicació/actualització: 14 octubre 2021