Certificats electrònics utilitzats a la Seu Electrònica

La Seu Electrònica utilitza per a la seva identificació i actuació administrativa, diversos certificats electrònics. Els certificats electrònics que a continuació es relacionen, identifiquen espais propis de la Seu Electrònica. En el cas de serveis electrònics prestats per entitats supramunicipals, els certificats electrònics aquí relacionats com a propis, han d'interpretar-se en la mesura que identifiquen únicament als espais assignats al Patronat municipal de Música de Vila-seca. 
 

Seu Electrònica

Emès per a: PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA DE VILA-SECA
Emès per: CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA
Data emissió: 18 de novembre de 2016
Data venciment: 19 de novembre de 2018
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de Seu Electrònica de nivell mitjà
Número de sèrie del certificat: 3B9D9C200F010D53
 
 

Certificat d'aplicació per a l'actuació administrativa automatitzada de la Seu Electrònica

Emès per a: Patronat municipal de Música de Vila-seca
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I). EC-AL
Data emissió: 22/11//2016
Data venciment:23/11/2019
Tipus certificat: CDA1 - Certificat d'aplicació
Número de sèrie del certificat: 49BD2037BDF708C4
 

Perfil de Contractant

Emès per a: contractaciopublica.gencat.cat
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 23/12/2016
Data venciment: 23/12/2018
Tipus certificat: Certificat de servidor segur. Vegeu https://www.catcert.cat/verCDS-1 (c)03
Número de sèrie del certificat: 339f46f9f9454116
 

Tramitació electrònica

Emès per a: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació. EC-SAFP
Data emissió: 22/05/2014
Data venciment: 22/05/2016
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu servidor segur de classe-1. Vegeu https://www.catcert.cat/verCDS-1
Número de sèrie: 04 b8 ee fc 41 dd 25 2f 51 d4 01 54 44 20 7f 57

 

Tauler electrònic

Emès per a: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació. EC-SAFP
Data emissió: 14/04/2016
Data venciment: 14/04/2018
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu servidor segur de classe-1. Vegeu https://www.catcert.cat/verCDS-1
Número de sèrie: 11d3ca2b96ec57c3570f59009e0bb71b
 

Data de publicació/actualització: 02 març 2018