Seupt Exportar Contenido Xml

Pot descargar-se el contingut en XML des del següent link: Perfil de Contractant