Ordenança Fiscal núm. 21

Aquí podreu descarregar l'Ordenança Fiscal núm. 21 sobre Taxes per ensenyaments especials a establiments docents municipals (Escola de Música i Conservatori Professional de Música).

Ordenança Fiscal núm. 21


Data de publicació/actualització: 21 abril 2021