Protecció de dades de caràcter personal

El Patronat de Música de Vila-seca compleix amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal i disposa de les mesures necessàries per a garantir el nivell de seguretat adequat en cada cas. En tot cas, els ciutadans podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant els models normalitzats que es troben a l'apartat "Tràmits" d'aquesta seu electrònica.

Més informació sobre la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal a l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ApdCAT).

 


Data de publicació/actualització: 12 gener 2017