Proves d'accés al Conservatori - Grau Professional

Descripció

La prova d'accés als estudis de grau professional és convocada anualment pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el qual regula l'accés. Per accedir és necessari fer la inscripció a la prova, de la qual hi han dues convocatòries, juny i setembre. Caldrà precisar en el moment de fer la inscripció a quina d'elles es presenta cada alumne. L'accés als estudis de grau professional pot fer-se a qualsevol dels sis cursos dels que consta el trajecte del estudis de grau professional.

 

 

Sol·licitud i procediment per a la inscripció

Accedir al tràmit »

Degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques.

 

Normativa reguladora de proves d'accés

 Normativa EDU/31/2009, de 4 de febrer accés a altres cursos diferents a 1GP

 Resolució ENS/584/2016, de 2 de març. Convocatòria de la prova d'accés a 1GP

 

Calendari de proves

1a i 2a part de les proves del 18 al 21 de maig de 2021

Els horaris de les proves es publicaran segons temini marcat per la resolució de la Generelitat a la pàgina d'inici www.vila-secamusica.cat/eo/.

Contingut de les proves

Contingut de les proves del Primer Curs:

 Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música 1r curs

 Orientacions apartat cançó

 

Contingut de les proves altres cursos:

 INDICACIONS GENERALS
 CANT
 CLARINET
 CONTRABAIX
 FAGOT
 FLAUTA TRAVESSERA
 GUITARRA
 LLAÜT
 LLENGUATGE MUSICAL
 OBOÈ
 PERCUSSIÓ
 PIANO
 TROMPA
 VIOLA
 VIOLÍ
 VIOLONCEL

 


Data de publicació/actualització: 10 març 2021