Sol·licitud d'inscripció a l'Escola de Música de Vila-seca

Descripció

Aquest tràmit permet realitzar la preinscripció a l'Escola Municipal de Música de Vila-seca en les dates que estableix per a cada curs escolar el Departament d'Ensenyament que pel curs 2021-2022

Degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques.

 

Procediment associat

Per a l'accés als cursos de Bàsic 1r a Avançat 4t el periòde de preinscripció serà del 12 al 29 d'abril de 2021

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Preinscripció telemàtica
  • Preinscripció presencial

 

Termini de presentació

  • Preinscripció telemàtica: del 12 al 29 d'abril de 2021

Degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques.

  • Preinscripció presencial: del 12 al 29 d'abril de 2021

Aquelles persones que no puguin realitzar la preinscripció telemàtica ho podran fer de manera presencial demanant-ho prèviament enviant un correu electrònic a: info@vila-secamusica.cat. Amb les peticions rebudes s'organitzarà la tramitació de la preinscripció amb cita prèvia de dia i hora a la a la secretaria del centre. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d'atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

Cal tenir present que totes les dates podran patir modificacions en funció de l'evolucioni de la pandèmia.

Documentació a aportar

L'enllaç per la preinscripció telemàtica per a l'Escola de música és.

Cliqueu aquí per accedir al formulari de preinscripció telemàtica a l'Escola de música.

Un cop omplert el formulari caldrà enviar la següent documentació en format digital (pdf) a l'adreça de correu info@vila-secamusica.cat:

  • DNI pare, mare, tutor
  • DNI alumne (si en té)
  • Full d'empadronament per als cursos de Sensibilització 1 i 2 pels residents a Vila-seca.
  • Llibre de família (full de l'alumne)
  • Carnet de família nombrosa o monoparental
  • Targeta sanitària

 

Rebuda i revisada la documentació s'enviarà correu electrònic confirmant la recepció de la mateixa i l'admissió com a alumne/a preinscrit/a.

Les proves de nivell per a l'accés als cursos de Bàsic 1r a Avançat 4t es realitzaràn del 6 al 13 de maig (horaris per determinar)

Preu

Gratuït.

Més informació

Programes d'Estudis:

-       SENSIBILITZACIÓ: Per a alumnes de 5 i 6 anys d'edat a 31 de desembre. Permanència al centre d'1 a 2,30 h/setmana. Consta de 2 cursos.

o   Sensibilització I  - Per a alumnes de 5

§  Matèries: conjunt coral i llenguatge musical

o    Sensibilització II – Per a alumnes de 6

§  Matèries: conjunt coral i llenguatge musical – iniciació al coneixement dels instruments.

-       BÀSIC: adreçat a alumnes a partir de 7 anys d'edat. Permanència al centre d'3,45 a 5,15 h/setmana segons especialitat. En aquest programa els alumnes cursen especialitat instrumental. Consta de 3 cursos: INICIACIÓ, BÀSIC 1r i BÀSIC 2n.

§  Matèries: Instrument – Llenguatge musical – Conjunt coral – Conjunt Instrumental

-       AVANÇAT: adreçat a alumnes que hagin cursat el programa bàsic o que en tinguin el nivell. Aquest programa prepara l'alumne per a l'accés al Grau Professional. Permanència al centre d'3,45 a 6,15 h/setmana segons especialitat. Consta de 2 cursos: AVANÇAT 3r i AVANÇAT 4t.

§  Matèries: Instrument – Llenguatge musical i Audició – Conjunt coral – Conjunt Instrumental

L'accés al programa de Sensibilització és per ordre d'inscripció i d'acord amb els criteris aprovats per aquest curs.

L'accés als programes Bàsic i Avançat és mitjançant la prova d'accés.

Formulari de tramitació

Sol·licitud preinscripció Escola de Música

Data de publicació/actualització: 16 abril 2021