Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés al Conservatori Professional

Descripció

Aquest tràmit us permet formalitzar la inscripció per realitzar la prova d'accés al grau professional de música al Conservatori de Vila-seca. Cal tenir els coneixements musicals suficients que s'estableixen a la normativa vigent.

Procediment associat

Prova d'accés al Conservatori Professional de Música.

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Preinscripció telemàtica:

Termini de presentació

  • Preinscripció telemàtica: Inscripció a la Prova d'accés i sol·licitud de plaça: del 17 al 24 de març de 2021

Degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques.

Documentació a aportar

L'enllaç per la preinscripció telemàtica per a la Prova d'accés de 1r a 6è de Grau Professional és:

Cliqueu aquí per accedir al fomulari d'inscripció telemàtica a la Prova d'accés de 1r a 6è de Grau Professional.

Un cop omplert el formulari caldrà enviar la següent documentació en format digital  (pdf) a l'adreça de correu info@vila-secamusica.cat:

  • DNI pare, mare, tutor
  • DNI alumne (si en disposa)
  • Llibre de família
  • Carnet de família nombrosa o monoparental. Aplicació de la bonificació del 40% establerta a l'ordenança fiscal
  • Justificant del pagament de la taxa per la Prova d'accés de 100€ establerta a l'ordenança fiscal

Podeu consultar les ordenances fiscals de 2021 de l'Ajuntament de Vila-seca en el següent enllaç: https://seuelectronica.vila-seca.cat/documents/10157/133847/ORD_FISCAL_num_21-2020.pdf/32e09ef9-ddb2-41fa-b3a5-5dd02a54bb66

Rebuda i revisada tota la documentació, us farem l'enviament del document electrònic d'autoliquidació de pagament que haureu de fer efectiu a través de la vostra banca online i es confirmarà l'admissió com a alumne/a preinscrit/a una vegada acreditat el pagament de la taxa.

Aquesta inscripció no tindrà validesa fins a la acreditació del pagament de la taxa corresponent.

Preu

100 €

Més informació

Aquest tràmit es realitza conjuntament amb la sol·licitud de plaça al Conservatori Professional de Música de Vila-seca.

 

Formulari de tramitació

Model prova d'accés a Grau Professional

Data de publicació/actualització: 10 març 2021