Sol·licitud de plaça al Conservatori Professional

Descripció

Aquest tràmit permet a l'alumne sol·licitar plaça al Conservatori Professional de Música de Vila-seca i és simultani a la inscripció a la prova d'accés al Conservatori Professional. També el pot realitzar un alumne que ha sol·licitat un trasllat d'expedient. Per accedir al Conservatori cal tenir els coneixements musicals suficients que s'estableixen a la normativa vigent.

Procediment associat

Prova d'accés al Conservatori Professional de Música / Trasllat d'expedient des d'un altre conservatori.

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Preinscripció telemàtica:
  • Preinscripció presencial:

Termini de presentació

  • Preinscripció telemàtica: Sol·licitud de plaça: del 17 al 24 de març
  • Preinscripció presencial: Sol·licitud de plaça del 1´7 al 24 de març

Aquelles persones que no puguin realitzar la preinscripció telemàtica ho podran fer de manera presencial demanant-ho prèviament enviant un correu electrònic a: info@vila-secamusica.cat. Amb les peticions rebudes s'organitzarà la tramitació de la preinscripció amb cita prèvia de dia i hora. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d'atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

Documentació a aportar

Omplir el següent formulari:

Cliqueu aquí per accedir al formualri de preinscripció telemàtica al Conservatori-Sol·licitud de plaça.

Un cop omplert, caldrà enviar la següent documentació en format digital  (pdf) a l'adreça de correu info@vila-secamusica.cat:

  • DNI pare, mare, tutor
  • DNI alumne (si en disposa)
  • Llibre de família
  • Carnet de família nombrosa o monoparental.

Rebuda i revisada la documentació s'enviarà correu electrònic confirmant la recepció de la mateixa i l'admissió com a alumne/a preinscrit/a.

Preu

Gratuït.

Més informació

Aquest tràmit es realitza simultàniament a la sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés al Conservatori Professional o per un trasllat d'expedient provinent d'un altre conservatori.

Les sol·licituds de trasllat s'han de presentar en el mateix termini que el de la inscripció a les proves d'accés, que s'especifica a la resolució de preinscripció i matrícula. També es pot fer el trasllat, si hi ha places vacants, durant el curs acadèmic. En aquest cas, el centre d'origen ha de trametre al centre de destinació l'expedient acadèmic personal i el llibre de qualificacions, a més d'un informe d'avaluació individualitzat, en què s'ha de recollir tota la informació necessària per continuar el procés d'aprenentatge. El termini de resolució serà el mateix de la publicació dels resultats de la prova d'accés. 

Formulari de tramitació

Model sol·licitud plaça al Conservatori

Data de publicació/actualització: 10 març 2021