Sol·licitud per a l'expedició del títol de grau professional de Tècnic en ensenyaments musicals en l'especialitat de (especialitat instrumental que s'hagi cursat)

Descripció

Aquest tràmit permet presentar la instància per iniciar la tramitació de sol·licitud d'expedició de títol de grau professional als alumnes del Conservatori que han finalitzat aquests ensenyaments al centre.

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Seu: qualsevol dia de l'any, a qualsevol hora del dia, a través del formulari de tramitació electrònica
  • Presencial: a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dilluns i dijous de 16.30 a 19.00 h. (del 12 de setembre al 12 de juny). De 9.00 a 14.00h (del 13 de juny al 10 de setembre)  a l'Avinguda de la Generalitat, 27.

Termini de presentació

  • Seu: formulari de tramitació electrònica.
  • Presencial: durant tot l'any, excepte període no lectiu, Nadal, Setmana Santa i el mes d'agost.

Documentació a aportar

  • DNI / NIE compulsat.
  • Adjuntar la instància específica, amb la informació requerida, que podeu descarregar al peu d'aquesta pàgina. Adjunteu-la quan feu el tràmit electrònicament.
  • Document acreditatiu compulsat en el cas de ser beneficiari de bonificació que aplica el Departament d'Ensenyament (família nombrosa, família nombrosa especial, família monoparental, ord. discapacitat, ord víct. terrorisme).

Preu

Taxa: 25 € mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud.

Més informació

Secretaria informa de quan pot recollir el document oficial d'ensenyament per fer el pagament bancari de la taxa d'expedició al Departament d'Ensenyament que pel 2018 és de 66,90 € amb caràcter general (el càlcul el realitza el web del departament).

El justificant que es lliura constitueix l'acreditació d'haver superat els ensenyaments de grau professional en tant no es disposi de la titulació original.

Termini de resolució

La sol·licitud d'expedició de la titulació finalitza quan l'alumne presenta a la secretaria del conservatori el justificant bancari de la taxa del Departament d'Ensenyament.

Formulari de tramitació

Instància genèrica

Data de publicació/actualització: 22 juny 2020