Visualització de contingut web

Actes objectes de revisió

Es publiquen els actes administratius que hagin estat objecte d'un procediment de revisió en via administrativa.

En aquest moment, el Patronat no té actes administratius en revisió per via administrativa.


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


10.1.g

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca