Visualització de contingut web

Condicions de reutilització

Llicència aplicable a la reutilització de les dades

La utilització dels serveis i dades proveïts en aquest portal pressuposa l'acceptació de les presents Condicions d'ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a l'usuari dels drets d'autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

En tots els conjunts de dades que s'ofereix en el servei OpenData Vila-seca s'indica quines condicions d'ús tenen.

La majoria de conjunts de dades es publiquen sota els termes de la llicència Creative Commons - Reconeixement (CC-BY 3.0) que permet:

 • que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • que puguin servir de base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi
 • que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • que s'hagi de citar l'autoria del Patronat de Música de Vila-seca (tal com s'indica més endavant).

Tanmateix, en el cas de tipus de dades on hi ha participació de tercers, la reutilització es vehicula a través de la llicència Creative Commons Reconeixement - Sense Obra Derivada (CC BY-ND 3.0) que permet:

 • que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • que s'hagi de citar l'autoria de les dades.

A més, d'acord amb l'article 8 de la llei 37/2007, la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les següents condicions generals:

 • que el contingut de la informació no sigui alterat
 • que no es desnaturalitzi el sentit de la informació
 • que es citi la font
 • que s'esmenti la data de l'última actualització

D'altra banda, el Patronat de Música de Vila-seca es reserva el dret de publicar conjunts de dades sota d'altres condicions específiques de reutilització, incloent la possibilitat de generar el pagament de contraprestacions econòmiques, d'acord al que preveu l'article 7 de la Llei 37/2007, tenint com a objectiu cobrir els costos associats a la recollida, producció, reproducció i difusió dels conjunts de dades.

També cal tenir present que alguns tipus d'informació tenen legislació específica que els afecta, per exemple, aquest és el cas de la informació geogràficaTambé cal tenir present que alguns tipus d'informació tenen legislació específica que els afecta, per exemple, aquest és el cas de la informació geogràfica o de la informació urbanística , entre d'altres.

Tota modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica el Patronat de Música de Vila-seca, serà identificada com a tal en el moment de la seva distribució.

S'insta a l'usuari a posar en coneixement del Patronat de Música de Vila-seca tots els projectes relacionats o derivats de l'ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d'estimular les polítiques de reutilització d'informació del sector públic.

Així mateix, el Patronat de Música de Vila-seca podrà requerir a l'usuari dades estadístiques relatives als productes o serveis generats a partir de la informació reutilitzada, a fi de conèixer l'ús real de la reutilització de la informació i per millorar el catàleg de les dades disponibles.


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


17.2

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca