Visualització de contingut web

Conjunts de dades

Estem treballant per oferir, properament, uns conjunts de dades en format obert.

Què són dades en format obert o dades obertes (Open data)?

Les dades són obertes (open data) quan són accessibles lliurement per aquelles persones o organitzacions que ho desitgen. Els portals de dades obertes són mecanismes per a facilitar l'accés a aquestes dades a través de la Web, i potenciar la seva distribució i reutilització.


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Conjunts de dades