Contractacions realitzades

En aquest portal s'hi habilitarà l'històric de contractació del Patronat.

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


13.1.d

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Contractacions realitzades