Visualització de contingut web

Declaració de béns i activitats

Visiteu el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Vila-seca:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/portal-transparencia/declaracio-bens-activitats


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


11.1.d
76

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Declaració de béns i activitats