Visualització de contingut web

Dictàmens de la comissió jurídica assessora

Dictàmens de la comissió jurídica assessora i altres òrgans consultius.

En aquest moment, el Patronat no té registrat cap dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


10.1.i

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca