Visualització de contingut web

El Conservatori

El Conservatori Professional de Vila-seca atén els alumnes d'aquest nivell d'acord amb allò que estableix la normativa vigent. El centre imparteix, doncs, d'ensenyaments oficials reglats. Aquests ensenyaments donen dret, després de la superació del darrer curs, a l'obtenció del títol de professional de l'especialitat instrumental corresponent.

Els alumnes hi poden accedir a partir de la superació de la Prova d'Accés regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L'accés pot ser a qualsevol dels sis cursos que té aquest grau.

Entre els objectius d'aquest nivell d'estudis, un dels més importants és el d'estimular els joves amb aptituds, interès i talent i preparar-los per cursar els estudis musicals de nivell superior.

Càrrecs directius

  • Director: Josep F. Solórzano García
  • Subdirectora: Cristina Bescós i Pérez
  • Cap d'Estudis: Salvador Parra Segura
  • Secretari Acadèmic: David Blay López
  • Coordinador d'activitats: Salvador Parra Segura

 


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


9.1.a

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

El Conservatori