Visualització de contingut web

Els òrgans de govern

El govern i l'administració del Patronat Municipal de Música s'exercirà pels òrgans següents:


Data de publicació/actualització: 10 abril 2017


9.1.b
7

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Els òrgans de govern