Visualització de contingut web

L'Escola de Música

L'Escola Municipal de Música de Vila-seca atén els alumnes de Nivell Elemental. Els alumnes, que hi poden accedir a partir dels 5 anys i fins als 12 anys, aproximadament, reben la formació musical elemental que els permet afrontar la prova d'accés al conservatori de Grau Professional. Paral·lelament a la seva formació de Llenguatge Musical i instrument, participen en activitats de cant coral, d'orquestra i de conjunt instrumental (en aquells instruments que li són propis) i audicions en públic.

Càrrecs directius

  • Director: Josep F. Solórzano García
  • Subdirectora: Cristina Bescós i Pérez
  • Cap d'Estudis: Salvador Parra Segura
  • Secretari Acadèmic: David Blay López
  • Coordinador d'activitats: Salvador Parra Segura

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


9.1.a

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

L'Escola de Música