Visualització de contingut web

Estabilitat pressupostaria

Els objectius d'estabilitat presupostària, deute públic i límit de despesa pel Patronat de Música són els mateixos que els de l'Ajuntament, que s'indiquen a la pàgina següent:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/portal-transparencia/estabilitat-pressupostaria


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


11.1.a
37

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Estabilitat pressupostaria