Visualització de contingut web

Estat d'execució del pressupost per trimestres

Aquesta pàgina recull l'execució trimestral del pressupost, en els fitxers que es publicaran a la finalització del present trimestre.

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


11.1.a
78

FORMAT:

PDF

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Estat d'execució del pressupost per trimestres