Visualització de contingut web

Informació empleats públics

Visiteu el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Vila-seca:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/portal-transparencia/informacio-empleats-publics


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


9.1.d
9

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Informació empleats públics