Visualització de contingut web

La Comissió Executiva

La Comissió Executiva és l'òrgan de gestió ordinària del Patronat i està constituïda pels següents membres del Consell Rector:

a) La presidència del Patronat, que ho serà també de la Comissió.
b) La vicepresidència del Patronat, que ho serà també de la Comissió.
c) La resta de regidor membres del Consell Rector.
d) La persona en representació de la Diputació de Tarragona.

 

Membres de la Comissió Executiva

Sr. Josep M. Pujals Vallvè, president
 
Regidors de l'Ajuntament
Sra. Cristina Campallo Martínez, vicepresidenta
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Ander Mikel Basterretxea Aranguren
Sr. Robert E. Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
 
En representació de la Diputació de Tarragona
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
 
En representació del Consell Comarcal del Tarragona
Sr. Josep Toquero Pujals
 

 

Funcions

Les funcions de la Comissió Executiva són les següents:

a) Aprovar en primera instància i elevar al Consell Rector del Patronat:
- La proposta del pressupost del Patronat.
- La proposta d'aprovació dels comptes anuals.
- La proposta de plans i programes generals d'actuació.
b) Aprovar l'oferta de places escolars en els centres docents del Patronat.
c) Analitzar el grau d'acompliment dels objectius del Patronat i proposar al Consell Rector del Patronat les actuacions que se'n puguin derivar.
d) Aquelles altres que en virtut de les seves competències li delegui el Consell Rector o la Presidència del Patronat.


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


9.1.c

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

La Comissió Executiva