Visualització de contingut web

Participació ciutadana

A efectes de participació ciutadana, adreceu-vos al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Vila-seca:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/portal-transparencia/participacio-ciutadana


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


9.1.l
30

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Participació ciutadana