Visualització de contingut web

Patrimoni del Patronat

Dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial.

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


11.2.a
11

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Patrimoni del Patronat