El Patronat, la seva estructura i com s'organitza

El Patronat Municipal de Música de Vila-seca s'organitza en dues àrees: els Centres Educatius i els Serveis Generals i Administració.

En l'actualitat el Patronat Municipal de Música de Vila-seca imparteix l'ensenyament musical a prop de 400 alumnes a través de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional de Música, que comparteixen direcció, professorat i equipaments.

L'origen dels centres es remunta a 1974 quan, per iniciativa municipal, es van començar a impartir classes de música a tots els infants en edat escolar. A partir d'aquí es va iniciar l'activitat de l'Escola de Música i, l'any 1979, va ser autoritzada la creació del Conservatori Professional de Música de Vila-seca. 

En l'actualitat, l'Escola Municipal de Música dóna formació als alumnes de nivell elemental i als alumnes interessats en rebre formació musical no oficial a Vila-seca.

El Conservatori Professional de Música imparteix els ensenyaments oficials de Grau Professional d'acord amb la normativa vigent.

 

Codis DIR3

  • Oficina comptable: LA0002745 - Registre Comptable de factures del Patronat Municipal de Música
  • Òrgan gestor: LA0002745 - Patronat Municipal de Música de Vila-seca
  • Unitat de tramitació: LA0002745 - Patronat Municipal de Música de Vila-seca

 


Data de publicació/actualització: 12 gener 2017


9.1.a