Resolucions de recursos especials

En aquest apartat es publicaran les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desestiment, renúncia i resolució de contractes.

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


13.1.i

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Resolucions de recursos especials