Visualització de contingut web

Resposta a qüestions plantejades

Es mostren les directives, les instruccions, les circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades, que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i aplicació de les normes.

En aquest moment, el Patronat no té qüestions plantejades.


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


10.1.b
22

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca