Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

NOM DEL SERVEI: Ensenyaments musicals de nivell elemental

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica

DESCRIPCIÓ: Ensenyament musical no reglat de nivell elemental

FORMA DE GESTIÓ: Directa

ORGANITZACIÓ: Equip directiu i Caps de Departaments

RESPONSABLES DE LA GESTIÓ: Equip de direcció

A QUI ADREÇA: Alumnat entre 5 i 12 anys

SITUACIÓ AL MUNICIPI: Avinguda de la Generalitat, 27

DADES DE CONTACTE: E-mail: info@vila-secamusica.cat

Tel.: 977 39 23 68

CONDICIONS ACCÉS: Des dels 5 anys a Sensibilització 1 fins als 12 anys

REGIM ECONOMIC: Pressupost Patronat Municipal de Música

PREU: Ordenances Fiscals

REGLAMENT US: Normes d'organització i funcionament de Centre

VIES DE RECLAMACIÓ: Instància adreçada al President del Patronat

COST EFECTIU DEL SERVEI: Entre 564€ (S1) i 889€(4t curs AVANÇAT) sense taxes

TRÀMITS RELACIONATS: Matricula en període aprovat pel Consell Escolar

MÉS INFORMACIÓ:

Per e-mail (info@vila-secamusica.cat), per telèfon (977 39 23 68) o a la Secretaria del centre.

 


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


9.1.j
23

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

SERVEIS - Escola de Música