Bústia de factures

En aquest espai podeu presentar amb total garantia les factures electròniques que tinguin com a destinatari el Patronat. També hi trobareu diversos recursos que us poden ajudar alhora d'anotar i codificar les dades necessàries.

Què es necessita per lliurar les factures?

Per lliurar les factures correctament codificades cal assignar els següents codis als respectius camps dins de la estructura de dades de la factura, tal i com s'indica al Reglament del Registre Comptable de Factures:

  • Oficina comptable: LA0002745 - Registre Comptable de factures del Patronat Municipal de Música
  • Òrgan gestor: LA0002745 - Patronat Municipal de Música de Vila-seca
  • Unitat de tramitació: LA0002745 - Patronat Municipal de Música de Vila-seca

L'Ajuntament té aprovat un Reglament del Registre Comptable de Factures on es regulen les condicions per presentar i consultar l'estat de tramitació de les factures electròniques. Consulteu el Reglament regulador del Registre comptable de Factures.

On presentar les factures?

Factures electròniques: a través del portal Face »

Factures en paper: remetent-les al Registre Comptable de factures del Patronat Municipal de Música:

Registre Comptable de factures del Patronat Municipal de Música
Avinguda de la Generalitat, 27 43480 Vila-seca, Tarragona


Data de publicació/actualització: 27 desembre 2016

Seu electrònica - Patronat Municipal de Música

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca mitjançant la qual el Patronat difon informació i presta serveis electrònicament.

És, per tant, un espai de relació amb el ciutadà. La titularitat, gestió i administració de la Seu Electrònica correspon al Patronat Municipal de Música de Vila-seca en l'exercici de les seves competències.

Contacte
+34 977 39 23 68

Fax: +34 977 39 37 67